Anonymitet i ProofX

Varje svar på varje ProofX-fråga läggs i en av två "korgar". Om en fråga är markerad som anonym vid svarstillfället läggs svaret i den anonyma "korgen". Om en fråga är markerad som personlig vid svarstillfället läggs svaret i den personliga "korgen". Formulär kan utan problem innehålla frågor som är markerade som anonyma och andra frågor som är markerade som personliga, samtidigt.

Svar kan bara jämföras med andra svar i samma "korg". Svar som väl lagts i en "korg" kan aldrig flyttas till en annan "korg". Inte ens om formulärskaparen går in i efterhand och byter anonymitetsstatus på frågan. Varje svar ligger ändå kvar i den "korg" där det hamnade vid svarstillfället.

Vad det här innebär är att respondenternas integritet inte kan kränkas av proofskaparen i hemlighet. Respondenter kan när de svarar se exakt vad som kommer kunna jämföras med vad. Dock bör respondenter vara uppmärksamma på att identitets-frågor, såsom personnummer, personnamn, epost, telefonnummer och dylikt, är markerade som personliga och inte som anonyma. Detta gäller i formulär där integritet är viktigt.

  Det Goda Exemplet
Ett formulär innehåller tre frågor, epost, Inkomst, åldersgrupp. Inkomst och åldergrupp är markerade som anonyma och epost är markerat som personligt. Svaren blir nu meningsfulla eftersom Inkomst och Åldersrgupp kan jämföras utan att det går att knyta resultaten till en person.

Bild 1 - Respondentsida för det Goda exemplet

Svaren blir nu meningsfulla eftersom Inkomst och Åldersrgupp kan jämföras utan att det går att knyta resultaten till en person.

Bild 2 - Svarstabell för det Goda exemplet


  Det Dåliga Exemplet

Ett formulär innehåller tre frågor, Epost, Årslön, Ålder. Epostadresserna som används i den här enkäterna är att betrakta som persondata, Årslön och Ålder är att betrakta som integritetskränkande information som skall vara anonym.

I det här dåliga exemplet har enkätskaparen råkat markera data som bör vara personligt som anonymt. Detta kommer att bli integritetskränkande i det här formuläret (se nästa bild).


Bild 3 - Respondentsidan för det Dåliga exemplet

I resultatlistan för det här formuläret kan man tydligt se hur det är lätt att se exempelvis Nicke Sonessons årslön. Eftersom tanken var att låta respondenterna vara anonyma så är detta formulär felbyggt.


Bild 4 - Svarstabell för det Dåliga exemplet


Om integritet är viktigt i ett formulär bör personliga data vara markerade som personliga. Icke personliga data bör vara markerade som anonyma.