GDPR

Av thomas.ranhem 5/24/2018 9:59:25 AM Direktlänk

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som lag inom samtliga medlemsländer i EU.

Vi agerar personuppgiftsbiträde till våra kunder.

CadCoordinators Stockholm AB ansvarar för att servrar står säkert och att uppdateringar sker enligt våra interna rutiner. 

Kunden ansvarar för att GDPR efterföljs enligt de bestämmelser och lagar som är ålagda kunden.

Inom kort kommer ProofX att uppdateras för att ge ett ökat stöd för GDPR och att även kundens kunder erhåller en tydlighet om vad som gäller.

- GDPR inställningar på varje formulär 

- Personuppgiftsansvarig är den som har rättighet att ändra grundinställningar

- Rättighet att ändra på GDPR inställningar

- Automatisk radering av data enligt vad kunden anser vara inom lagens råmärken.

Det kommer ytterligare funktionalitet och det kommer att beskrivas framgent.

 


  • Sida 1 av 1