• Fördelarna med ProofX

  Spara tid och pengar

  Tusentals företag samlar fortfarande in information via e-post, pappersblanketter, sociala medier etc. Varje månad ödslas åtskilliga arbetstimmar till att manuellt kopiera information från e-post för att sedan klistra in den i Excel.

  Med ProofX samlar du in information från dina kunder och medarbetare och får resultatet sammanställt automatiskt!

  Enkäter eller bokningsformulär? Inga problem!

  Med ProofX skapar du formulär som du kan använda till alla typer av datainsamling – oavsett om det är en anonym undersökning eller bokning av event. Du kan till och med blanda anonyma och personliga frågor i samma formulär utan att kränka respondenternas integritet.

  Men varför stanna där? Varför inte skapa ett formulär för att sköta företagets inventering, samla in feedback från kunder eller hantera incident-rapporter på IT-supporten?

  Enkelt och snyggt

  Oavsett datorvana tar det bara någon minut att lära sig ProofX – detta tack vare vårt intuitiva och helt unika ”What you see is what you get” verktyg.

  Detta betyder att du redigerar formuläret precis som det ser ut för den som svarar. För att lägga till en ny fråga drar du den från verktygs fältet och sedan släpper det på önskad plats i formuläret.

  Resultatet blir snygga och moderna formulär som bara tar minuter att skapa.

  Inga installationer behövs!

  ProofX är en moln-tjänst och allt du behöver är en vanlig webbläsare! Detta betyder att du slipper strul med installationer, uppgraderingar och kompabilitetsproblem.

  ProofX är dock inget webbsystem som alla andra – den är utvecklad med spjut-spets teknik inom modern webbteknologi och garanterar en upplevelse utöver det vanliga när det gäller användarvänlighet, hastighet och smidighet.

  Helt utan begränsningar

  Vi gillar inte begränsningar – så hos oss får du ha obegränsat antal formulär, inkomna svar och användarkonton. Vi har inte heller några dyra uppgraderingar eller tilläggs paket – allt ingår!

  Med vår unika licensmodell betalar du endast 750kr per samtidig inloggad användare och månad! Detta betyder att flera användare på samma företag kan dela på en licens.

  Kraftfulla funktioner

  ProofX klarar allt du kan tänka dig behöva i ett formulärverktyg, oavsett vad du skall använda det till!

  • Eget utseende och branding
  • Indata-kontroll och automatiskt formatering
  • Import och export av data till Excel
  • Konsekvensfrågor/frågelogik
  • Riktade e-post utskick
  • E-post kvittenser efter svar
  • ... och mycket mycket mer!

  Vi finns här när du behöver hjälp

  ProofX är till 100% utvecklat av oss på CadCoordinator. Det betyder att vi snabbt kan hjälpa dig oavsett vad du har önskemål eller stöter på för problem.

  Vi lyssnar alltid och arbetar nära våra kunder för att tillgodose allas behov och eftersom vi är ett litet företag får du som kund stor plats.

  Sätt igång direkt - Skaffa ett gratis demo-konto!

  Vi kan lova guld och gröna skogar – men det är till sist du som avgör om ProofX passar just dig och dina behov. Därför erbjuder vi alla att testa ProofX gratis i 30 dagar i utvärderingssyfte – helt utan krav eller åtaganden.

  Fyll bara i din e-post, önskat användarnamn och lösenord så är du igång inom en minut.

 • Allt detta ingår i ProofX

  Formulär funktioner

  Frågelogik, konsekvensfrågor och "hopp"

  Tillåter dig att skapa dynamiska formulär som guidar respondenten. Frågelogik anpassar formuläret efter vad respondenten svarat tidigare i formuläret.

  E-post utskick

  Låt ProofX skicka ut ditt formulär och få full kontroll. Du kan se vilka som svarat och enkelt skicka påminnelser. Du kan även selektera och skicka ut E-post beroende på vad respondenterna svarat.

  Räknare

  Med räknare begränsar du hur många som kan svara ett visst svarsalternativ. Räknare är bra när man gör bokningar, anmälningar och inbjudningar. Du undviker överbokningar på ett smidigt och enkelt sätt.

  Avanmälning

  I ProofX kan du ge respondenterna möjlighet att själva avanmäla sig! I bekräftelsemejlet får de en länk de kan trycka på och markera sig själva som avanmälda.

  Anonyma och personliga frågor

  Integritetsskydd är viktigt för att respondenterna skall känna tillit till dina enkäter. ProofXs anonymitetsfunktion ger både hundraprocentigt skydd för dina respondenter och stor flexibilitet och smidighet för dig!

  Indatakontroll/datatyper

  I ProofX kan du välja att svaren på frågor skall vara av ett visst format, till exempel Epost, tal eller personnummer. Om respondenten inte skriver rätt visas ett felmeddelande.

  E-post avisering och kvittenser

  Du kan enkelt ställa in att det ska skickas ett eller flera e-post meddelanden så fort någon svarar på ett formulär. Du kan till exempel skicka iväg en kvittens med uppgifter till respondenten eller få en notifiering till din eller någon annan mail-adress.

  Egen ProofX domän

  Hos ProofX får alla kunder en egen domänadress t.ex. http://kundnamn.proofx.se

  Om du har en befintlig topdomän kan du peka den (eller en subdomän) direkt till ditt ProofX konto t.ex. http://survey.kundnamn.com

  Kortlänkar (px.nu)

  ProofX har en egen kortnamns tjänst vilket gör att alla dina formulär automatiskt får en kortnamns URL, till exempel http://px.nu/4nfl

  Detta gör det väldigt smidigt om man använder twitter eller SMS som kanal för att sprida information.

  Redigering av pågående formulär

  Till skillnad från många andra enkätverktyg så går det att redigera formulär även om de redan är publicerade.

  Detta kan spara mycket huvudverk ifall man t.ex. upptäcker ett stavfel eller att man glömt en fråga efter att man skickat ut formulär.

  PUL stöd

  PUL föreskriver att personuppgifter skall tas bort ur systemet när de inte längre behövs.

  ProofX kan hjälpa dig med detta genom att ta bort svar automatiskt efter ett år.

  Säker kommunikation med https://

  Du kan välja att få all kommunikation krypterad med SSL när du använder ProofX genom att använda https:// i webbadressen.

  Många olika frågetyper

  I ProofX finns det en mängd olika frågetyper du kan använda dig utav när du skapar ditt formulär, så som textfrågor, envals och flervalsfrågor, tabellfrågor, filuppladdning och många fler!

  Skulle det vara så att vi saknar någon du saknar så brukar vi kunna lösa det med.

  Svar och rapporter

  Dynamisk svarstabell

  ProofX svarstabell låter dig sortera, filtrera och söka dina data i tabellform. Du kan även ladda ner dina data till Excel för mer avancerad bearbetning eller export till andra system.

  Realtidsresultat

  Så fort fler svar kommer in så visas de i rapporter och i svarstabellen.

  Rapporter

  Formulärsvar presenteras även grafiskt i diagramform. Du kan välja mellan ett antal olika diagramtyper, såsom stapeldiagram eller cirkeldiagram. Du kan selektera resultaten och göra tidsurval. Rapporten kan även laddas ner.

  Import av svar

  Det går att importera data från Excelfiler. Varje rad blir då betraktad som ett respondentsvar, de kolumner som parats ihop med ett formulärs frågor blir betraktade som frågesvar.

  Användargränssnitt

  Wysiwyg och Dra-o-släpp

  Vid skapande och redigering av formulär sker arbetet rakt i formuläret. Du klickar på det du vill ha och drar det till där du vill ha det. Du kan fritt flytta frågealternativ och texter och frågor som du vill.

  Egna verktygsmallar

  Verktygsmallar används för att spara frågor eller dela ut frågor till andra.

  Teman/Ramsidor

  Med ProofX kan du skapa ramsidor som helt styr utseendet på dina formulär. Du kan till exempel lägga till din logotype eller helt designa utseendet enligt företagets grafiska profil.

  Sökfunktion

  ProofX har ett inbyggt sökverktyg som blixtsnabbt hittar dina filer/formulär beroende på filnamn och innehåll.

  Gränssnittsnivåer

  ProofX har tre gränssnittsnivåer, Förenklat läge, Normal läge och Expert läge. Detta för att kunna erbjuda nya användare ett enklare användargränssnitt.

  Inbyggt hjälpverktyg

  Förutom lathundar, instruktionsfilmer och manual finns även ett inbyggt hjälpverktyg. Aktivera det och klicka på vad du vill veta mer om.

  Gemensam area

  I ProofX har varje användare enpersonlig inloggning. När flera personer behöver arbeta på samma formulär så skapar du en mapp i det gemensamma utrymmet. Vid behov sätter du rättigheter. Du kan man styra vem som kan göra vad och se vem som gjort vad men kan fortfarande samarbeta.

  Händelseflöde

  Användare meddelas om alla svar som kommer in och alla redigeringar som görs på användarens formulär. Admins har möjlighet att bli meddelade om allt som händer på hela kundkontot.

  Administration

  Rättigheter

  ProofX har ett sofistikerat rättighetssystem som påminner om windows. Du tilldelar användare/grupper rättigheter till mappar/filer. Förutom vanliga filrättigheter tilldelar du också formulärspecifika rättigheter såsom att Se svar och Besvara formulär.

  Roller

  Roller är mallanvändare som underlättar er administration och låter er anpassa ProofX efter er organisations behov.

  Excel-import av användare

  Användare kan importeras via Excel. Det sparar mycket tid när du behöver lägga till många användare samtidigt.

  Administratörer

  I ProofX skapar du fritt anpassade administratörsroller. Det gör det enkelt för olika delar i din organisation att arbeta tillsammans.

  Filhantering

  ProofX hanterar inte bara formulär-filer. Du kan även ladda upp bilder, pdf och andra filer, för att inkludera i dina formulär eller bara för att göra dem tillgängliga i en mappstruktur på webben. Alla filer lyder under ProofX rättighetssystem.

 • Med UDO kan du göra mer...

  Unika möjligheter

  UDO är ProofX unika databassystem som öppnar upp helt nya möjligheter för ditt företag att hantera information.

  Systemet bygger på att du lägger till olika egenskaper för användare/respondenter eller objekt, t.ex. lokaler, datorer etc.

  Ingen programmering - bara formulär

  Alla användare i din organisation arbetar mot samma UDO databas och informationen matas in med vanliga ProofX-formulär!

  Alla funktioner och fiffigheter i formulärsystemet är direkt användbara för att bearbeta, notifiera, visa upp och mata in data i UDO-databasen.

  Visa informationen dynamisk

  För att visa upp informationen används förutom formulären en speciell webbside-filtyp. Formulärsystemet fungerar då som ett dynamiskt gränssnitt.

 • Så här tycker våra kunder

  Vi klarar oss inte utan ProofX idag

  Varje år hanterar Nacka kommun via ProofX mer än 50 000 anmälningar till aktiviteter, utbildningar, utvecklingssamtal med mera, både internt i kommunen och mot kommunens medborgare och andra.
  Det som är så fantastiskt med ProofX är att vi sparar massor med tid. I ett och samma formulär kan man anmäla sig, byta tid och avboka sig, utan att administratören behöver lyfta ett finger. När det är dags för aktiviteten är det bara att skriva ut en deltagarlista.

  Varje år anmäler mer än 400 par att de vill gifta sig i Nacka kommun med hjälp av ett ProofX formulär. Data från formuläret skickas direkt till vår vigseladministratör, som bokar tid med en vigselförrättare.
  Nackabor kan också anmäla att de vill bli fadder till en flyktingfamilj via ett ProofX-formulär på hemsidan, eller beställa sopkärl för sortering av matavfall.

  Åsa Lundgren
  IT ansvarig
  Nacka Kommun
 • Tio års erfarenhet...

  Vi kan webbformulär

  Vi har under ca 11 år arbetat med formulär på webben. Alltihop började med en förfrågan om vi kunde ordna med en medarbetarenkät åt ett stort bolag som använder vatten för att göra energi. Detta var 2002. Vi kom då i kontakt med verktyget Proof. Ett verktyg som TeliaSonera hade byggt och sålt under ca 3 år.
  2006 köper vi rättigheterna till verktyget och kunderna från TeliaSonera. Mest för att vi gillade verktyget och insåg vad man kan göra med det.
  2009 är kraven på programvaran större än möjligheterna. Därför beslutar vi att bygga en helt ny plattform med helt nya möjligheterna med erfarenheterna och önskemålen från våra kunder.
  2010 den 28 april släpper vi betaversionen av ProofX.

  2010 den 12 oktober släpper vi den skarpa versionen av ProofX. Succesivt går våra kunder över till ProofX. När man inser vilka enorma möjligheter och hur pass mycket enklare den nya versionen är att använda så önskar man inte sig tillbaka till Proof.
  ProofX är mer än ett formulärverktyg. Det enkla lätta finns kvar. Men där finns så mycket mer under huven än man kan ana. Möjligheter att bygga administrativa system baserat på formulär och UDOS.
  Vi är unika med vår funktionalitet att utifrån ett formulär kunna skapa objektorienterade databaser helt utan programmering.

  Thomas Ranhem
  Verkställande direktör
  CadCoordinator AB